Privacy Policy

Algemene Website voorwaarden

De hieronder genoemde voorwaarden zijn op deze gehele website van toepassing:

Privacyverklaring
Gerjan van Osnabrugge respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site. De via deze website door bezoekers op vraag van Gerjan van Osnabrugge
verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Gerjan van Osnabrugge naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld.
Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens, Gerjan van Osnabrugge verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- het verwerken en uitvoeren van uw product of dienst.
- het informeren over producten en diensten van onszelf en derden.
- verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gerjan van Osnabrugge kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Gerjan van Osnabrugge diensten te verlenen.
Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer"
waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten.

Gerjan van Osnabrugge zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.
Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken.
Gerjan van Osnabrugge beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten:
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, illustraties, logo, beelden, en ander materiaal op de website van Gerjan van Osnabrugge
alsmede de vormgeving van de website zijn beschermd onder de auteurswet, merkenwetgeving en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt,
op welke wijze dan ook, zoals via internet, druk, of fotografie, zonder voorafgaande toestemming van Gerjan van Osnabrugge.

Het opvragen en bekijken van de website en het maken van prints voor eigen gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.
Voor het aanbrengen van een hyperlink naar enige pagina op deze website is voorafgaande toestemming nodig, deze wordt doorgaans gegeven.
Tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar oordeel van Gerjan van Osnabrugge slecht verdraagt
met de naam en reputatie van Gerjan van Osnabrugge, de diensten/producten of de inhoud van de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Er wordt naar gestreeft om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Gerjan van Osnabrugge sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Cookies:
Deze site maakt gebruik van cookies om bij te houden hoeveel bezoekers gerjanvanosnabrugge.nl bezoeken. en om de website af te kunnen stemmen op de bezoekers.

Wijzigingen
Gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Gerjan van Osnabrugge behoudt zich het recht op elk gewenst moment
de inhoud van de site alsmede de voorwaarden op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.